aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

Strona główna

 

 

 

Aktualności

2019-06-18

W dniach 14 i 15 czerwca 2019 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, na Wydziale Pedagogicznym, odbyła się międzynarodowa konferencja INTERNATIONAL EXPERTS CONFERENCE OF ELDER ABUSE PREVENTION AND PROTECTION

 

Organizatorzy:
Uniwersytetu Pedagogicznego in KEN w Krakowie
The International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA)

 

Wśród prelegentów uczelnia gościła wybitnych znawców tematu z całego świata, ekspertów reprezentujących uniwersytety, Instytuty Praw Człowieka oraz wiodące europejskie i światowe organizacje m.in. Światową Organizacje Zdrowia i ONZ .

 

Lista Prelegentów znajduje się tutaj.

 

W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób, w tym przedstawiciele  wydziałow polityki społecznej/senioralnej ministerstwa (MRPiPS), urzędów miejskich, wojewódzkich i marszałkowskich z całej Polski, reprezentanci środowisk uniwersyteckich, medycznych, organizacji pozarządowych, pracownicy pomocy społecznej i policji.

 

Ze względu na  znaczenie społeczne tej konferencji, jak również zasięg i prestiż Organizacja Narodów Zjednoczonych przesłała specjalne podziękowania dla  organizatorów: UP & INPEA (obejrzyj film)

 

Warto podkreślić, że pomysłodawcą i  inicjatorem  tego naukowego wydarzenia był  pracownik Wydziału Pedagogicznego: prof. UP., dr hab. Jolanta Maćkowicz, z Instytutu Nauk o Wychowaniu, która od wielu lat prowadzi badania naukowe w tym obszarze i bezpośrednio współpracuje z organizacją INPEA, pełniąc funkcję krajowego reprezentanta.

 

Więcej o konferencji na stronie.
2019-06-14

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamia, że dnia 17 czerwca 2019 roku o godzinie 13.00 w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Ingardena 4, w sali 106N odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Stawiarskiej na temat:

„Zastosowanie eyetrackingu w procesie rozwiązywania zadań problemowych z przyrody”

2019-06-13

Student dla Seniora – 10.06.2019 r.

 

10 czerwca w Instytucie Spraw Społecznych odbyła się III edycja wydarzenia Student dla Seniora organizowanego przez Koła Naukowe Wolontariatu działającego przy Katedrze Gerontologii Społecznej w Instytucie Spraw Społecznych. Uroczystego otwarcia dokonał dr hab. Ireneusz M. Świtała, prof. UP - Dziekan Wydziału Pedagogicznego, nadinspektor dr Krzysztof Pobuta - Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, pan Antoni Wiatr – Przewodniczący Rady Krakowskich Seniorów ora dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP – Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego. Interesujący wykład wprowadzający nt. Gruźlica – objawy, leczenie, powikłania, wygłosiła dr n. med. Anna Prokop-Staszecka -Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Podczas spotkania, seniorzy mieli możliwość skorzystania z ciekawych wykładów, bezpłatnych badań profilaktycznych, zajęć usprawniających pamięć i koncentrację a także pozowania do portretów młodym adeptom liceum plastycznego. 

 

 

 

Student dla Seniora – 10.06.2019 r.

10 czerwca w Instytucie Spraw Społecznych odbyła się III edycja wydarzenia Student dla Seniora organizowanego przez Koła Naukowe Wolontariatu działającego przy Katedrze Gerontologii Społecznej w Instytucie Spraw Społecznych. Uroczystego otwarcia dokonał dr hab. Ireneusz M. Świtała, prof. UP - Dziekan Wydziału Pedagogicznego, nadinspektor dr Krzysztof Pobuta - Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, pan Antoni Wiatr – Przewodniczący Rady Krakowskich Seniorów ora dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP – Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego. Interesujący wykład wprowadzający nt. Gruźlica – objawy, leczenie, powikłania, wygłosiła dr n. med. Anna Prokop-Staszecka -Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Podczas spotkania, seniorzy mieli możliwość skorzystania z ciekawych wykładów, bezpłatnych badań profilaktycznych, zajęć usprawniających pamięć i koncentrację a także pozowania do portretów młodym adeptom liceum plastycznego.

2019-06-04

 

Inauguracja XX Tygodnia Osób Niepełnosprawnych

 

W dniu 31 maja 2019 r. na Rynku Głównym w Krakowie odbyła się uroczysta inauguracja XX Jubileuszowego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych – Małopolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami.  Wolontariuszami, podczas tego wydarzenia byli Studenci Instytutu Spraw Społecznych. Podczas inauguracji, wszyscy uczestnicy mieli możliwość spotkania ze sportem oraz sztuką w wykonaniu osób niepełnosprawnych. Wydarzeniu towarzyszyły liczne atrakcje i ciekawe propozycje kulturalne. Cały program obchodów XX Tygodnia Osób Niepełnosprawnych dostępny na stronie: http://karnet.krakow.pl/32716-krakow-xx-tydzien-osob-niepelnosprawnych-kocham-krakow-z-wzajemnoscia-malopolskie-dni-osob-z-niepelnosprawnosciami.

 

2019-05-30

Panel dyskusyjny Kobiety w polityce społeczne


W dniu 9 maja 2019 roku w Starej Auli  Wydziału  Pedagogicznego przy ulicy Ingardena 4 odbył się panel dyskusyjny Kobiety w polityce społecznej.  Panel został organizowany przez Katedrę Etyki Pracy Socjalnej i Polityki Społecznej Instytutu Spraw Społecznych UP, Polskie Towarzystwo  Polityki Społecznej Regionalny Oddział w Krakowie oraz  Instytut Pileckiego  (ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa).

W panelu wzięli udział dr hab. Magdalena Gawin prof. IH PAN,  podsekretarz stanu w MKiDN,  dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJP II,  dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dr Dominika Sozańska, Instytut Spraw Społecznych UP. Moderatorem  była dr Agnieszka Konik, Instytut Pileckiego.

Dyskusja dotyczyła obecności kobiet w polityce społecznej. Występują tu w podwójnej roli – klientek i beneficjentek oraz organizatorek i kreatorek  konkretnych rozwiązań społecznych. Punktem wyjścia była refleksja dotycząca przyznania praw wyborczych kobietom w 1918 roku. Ponadto poruszane były problemy bezdomności kobiet, świadczeń rodzinnych, czy obecności kobiet na rynku pracy.

Po panelu, o godzinie 13 w Parku im dra H. Jordana została otwarta wystawa plenerowa  Podwójnie wolne. Prawa polityczne kobiet 1918.  Głos zabrali Dziekan Wydziału Pedagogicznego UP dr hab. Ireneusz M. Świtała, prof. UP, dr Wojciech Kozłowskiego, dyrektor Instytutu Pileckiego oraz Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak. Obecny  był także Kazimierz Cholewa  Prezes Towarzystwa Parku imienia dr Henryka Jordana.


 

2019-05-15

Z wielka radością informujemy, że Koło Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej działające pry Instytucie Spraw Społecznych zajęło III Miejsce na Festiwalu Studenckich Kół Naukowych


Koło Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej w dniu 7 maja 2019 r. zdobyło III Miejsce na Festiwalu Studenckich Kół Naukowych o Puchar Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Koło reprezentowały studentki: Klaudia Kowalska, Aneta Miśkowiec oraz statyści – członkowie Koła. Opiekunami Koła są: dr Ewelina Zdebska i dr Józefa Matejek


Serdecznie gratulujemy Opiekunom i Członkom Koła!

 

2019-03-01

Nowa uczelnia partnerska z Rzymu


W dniach 21-26 lutego 2019 r. delegacja w składzie: prof. UP, dr hab. Ireneusz M. Świtała – Dziekan Wydziału Pedagogicznego, prof. UP, dr hab. Norbert G. Pikuła – Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych oraz prof. UP, dr hab. Krzysztof Gurba, który współpracuje z Uniwersytetem Marconiego od 2005 r. gościła w Università degli Studi Guglielmo Marconi w Rzymie. Podczas pobytu w Rzymie omówiono warunki podpisania umowy bilateralnej oraz umowy programu Erasmus+ pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie a uczelnią w Rzymie.

Ta nowoczesna uczelnia rzymska jest od momentu powstania w 2004 roku liderem włoskich uniwersytetów kształcących w trybie e-learningu. Ma kilkanaście oddziałów zamiejscowych i centrów egzaminacyjnych w całych Włoszech, kształci 16 tysięcy studentów na siedmiu wydziałach. Prowadzi także intensywne badania naukowe i zaawansowane projekty międzynarodowe, w tym projekty partnerstw strategicznych Erasmus+ KA2 oraz Horyzont 2020.

Podczas omawiania warunków umów Uniwersytet Marconiego reprezentowany był przez założyciela uczelni – jej obecnego Prorektora prof. Giovanni Briganti oraz Benedetta Canacari – dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej i Federica Funghi – odpowiedzialna za projekty europejskie.

Strona nowego partnera: Università degli Studi Guglielmo Marconi https://www.unimarconi.it/

 


Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony