aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

Strona główna

WYRÓŻNIAJĄCA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

Polska Komisja Akredytacyjna po dokonaniu oceny programowej na kierunku pedagogika prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz na poziomie studiów pierwszego stopnia w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych Wydziału Pedagogicznego w Nowym Saczu i Tarnowie, uznała, iż jakość Kształcenia prowadzonego na tym kierunku zasługuje na ocenę wyróżniającą.

Uchwała nr 161 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 maja 2012 roku

 

Aktualności

2017-11-17

Rocznik naukowy Labor et Educatio z wyższym Index Copernicus Value

Czasopismo Labor et Educatio redagowane w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej – w ocenie Indeks Copernicus International Journals Master List uzyskało wynik 91.01. Redaktorem naczelnym 
Labor et Educatio jest dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP, sekretarzem mgr Katarzyna Białożyt oraz dr Krzysztof Chaczko. Czasopismo wpisuje się we współczesne obszary naukowe pedagogiki, rynku pracy i polityki społecznej. W czasopiśmie znajdują się artykuły o charakterze teoretycznym jak i empirycznym.
Pierwszy numer ukazał się w 2013 r.

journals.indexcopernicus.com/search/details?id=3529

2017-11-17

Legia Akademicka UP – koniec rekrutacji

Na Uniwersytecie Pedagogicznym zakończono rekrutację ochotników na szkolenie wojskowe studentów w ramach Legii Akademickiej. Zgłosiło się ponad 300 chętnych,
co daje nam najlepszy wynik w Małopolsce i jeden z najlepszych w kraju. Są to przede wszystkim studenci naszej uczelni, choć nie zabrakło również przedstawicieli innych krakowskich szkół wyższych. W trakcie kursu teoretycznego realizowanego na UP, odbędą oni zajęcia z zakresu m.in. regulaminów, kształcenia obywatelskiego, dyscypliny wojskowej, podstaw taktyki i szkolenia strzeleckiego. Po zaliczeniu części teoretycznej ochotnicy będą mogli zostać powołani na praktyczne szkolenie prowadzone w wakacje w wybranych centrach szkoleniowych i jednostkach wojskowych. Szkolenie to umożliwi im zdobycie stopni szeregowego lub podoficera rezerwy.

Szczegóły: www.facebook.com/LegiaAkademickaUP

2017-11-13

                                

 

                               PANEL EKSPERCKI:

„Gotowi – nie gotowi. Chętni – nie chętni. Świadomi - nie świadomi."


W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, a w nim Tygodnia Ekonomii Społecznej, organizatorzy, m.in. Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy serdecznie zapraszają na panel ekspercki: „Gotowi – nie gotowi. Chętni – nie chętni. Świadomi - nie świadomi.",który odbędzie się w czwartek dnia 16 listopada 2017 roku w Auli 401N na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul. Romana Ingardena 4.

 W załączeniu szczegóły panelu eksperckiego:

pobierz

 

2017-11-07


Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 listopada 2017 roku
Dziekanat Wydziału Pedagogicznego będzie nieczynny.


2017-11-03

                                      

2017-11-02

                                     

DOŁĄCZ DO KRAKOWSKIEJ LEGII AKADEMICKIEJ!

Legia Akademicka to ochotnicza formacja wojskowa, mającą na celu przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętej wojskowości, 
obronności i bezpieczeństwa narodowego, kształtowanie charakterów oraz krzewienie postaw obywatelskich i patriotycznych. Głównym nurtem działalności Legii są szkolenia organizowane w jednostkach Wojska Polskiego, prowadzone przez wojskowych instruktorów. Dzięki temu studenci traktowani są jak etatowi żołnierze.

Jeżeli interesujesz się tematyką obronności i zastanawiasz się nad podjęciem 
służby w Wojsku Polskim, Straży Granicznej, czy Policji, to wstąp w szeregi 
Legii Akademickiej!

We wtorek 7 listopada o godz. 10.30 w auli Uniwersytetu Pedagogicznego 
przy ul. Podchorążych 2, odbędzie się spotkanie z płk. Remigiuszem Żuchowskim, przedstawicielem Ministerstwa Obrony Narodowej. Pan pułkownik przedstawi założenia programu, w tym warunki powołania na kurs teoretyczny i część praktyczną. Po spotkaniu będzie można spróbować swoich sił, strzelając na nowoczesnej mobilnej strzelnicy kontenerowej, która będzie ustawiona na parkingu „C” oraz porozmawiać z żołnierzami 6. Brygady Powietrzno-Desantowej. Tego dnia będzie można również złożyć wniosek 
o odbycie szkolenia wojskowego, w tym kursu teoretycznego,
realizowanego na naszej uczelni.

Rekrutacja do programu ochotniczego szkolenia wojskowego na Uniwersytecie Pedagogicznym trwa do 8 listopada br. Do tego dnia należy dostarczyć podpisany wniosek o przystąpienie do programu do Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej 
(ul. Ingardena 4, dr Ł. Czekaj - p. 211 N, dr P. Wywiał - p. 304N) 
lub przesłać jego skan na adres e-mailowy: legia.akademicka@up.krakow.pl 
Kontakt: dr Przemysław Wywiał, Pełnomocnik Rektora UP ds. Legii Akademickiej, 
tel. 12 662 6603.

Wniosek: pobierz

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie Legia Akademicka?
Szczegóły na: www.facebook.com/LegiaAkademickaUP

2017-10-31

 

Godziny Dziekańskie

      w dniu 31 października 2017 r.

      od godziny 13 00 

       dla wszystkich roczników studentów trybu stacjonarnego

 

      Godziny powinny być odpracowane przez studentów.

2017-10-25

Dyżury sobotnie dla studentów studiów niestacjonarnych 

na rok akademicki 2017/2018

 

18 listopada 2017 r.

09 grudnia 2017 r.

20 stycznia 2018 r.

 

2017-10-19

Szanowni Państwo,

   pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Pedagogicznego dr inż. Łukasz Tomczyk 
został nominowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. J. Gowina na członka sieci badawczej COST Action CA16207 European Network for Problematic Usage of the Internet. Sieć ta zajmuje się kwestią analizy zjawiska uzależnienia od nowych technologii wśród dzieci i młodzieży oraz wpisuje się w  priorytety badawcze polskiej pedagogiki mediów. Celem akcji COST jest poznanie uwarunkowań odnoszących się do zjawiska problematycznego użytkowania nowych mediów oraz wypracowanie standardów zmniejszających występowanie tego rodzaju zachowań ryzykownych. Więcej informacji o akcji COST pod adresem:

 http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16207?management

2017-10-18

                                     

 

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa


W dniach 10 - 12 października 2017 roku odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Pedagogiki Specjalnej poświęcona zagadnieniom wspierania osób z niepełnosprawnością (pytania i odpowiedzi o dobrostan człowieka).Poniżej zatrzymane w obiektywie fragmenty Konferencji:


Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony