aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

Strona główna

WYRÓŻNIAJĄCA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

Polska Komisja Akredytacyjna po dokonaniu oceny programowej na kierunku pedagogika prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz na poziomie studiów pierwszego stopnia w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych Wydziału Pedagogicznego w Nowym Saczu i Tarnowie, uznała, iż jakość Kształcenia prowadzonego na tym kierunku zasługuje na ocenę wyróżniającą.

Uchwała nr 161 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 maja 2012 roku

 

Aktualności

2018-05-22

Student dla Seniora

 

W dniu 18 maja 2018 roku w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego odbyła się druga edycja spotkania Student dla Seniora, zorganizowana przez Koło Naukowe Wolontariatu działające przy Katedrze Gerontologii Społecznej Instytutu Pracy Socjalnej we współpracy z Radą Krakowskich Seniorów.

Celem wydarzenia była międzypokoleniowa integracja studentów z osobami starszymi, wykorzystanie potencjału Kół Naukowych, zwiększenie wiedzy praktycznej seniorów, zachęcenie najstarszych członków społeczności do zaangażowania się w działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Więcej: http://www.ipsoc.up.krakow.pl/2018-05-17

Publiczna obrona pracy doktorskiej na Wydziale Pedagogicznym 

 Dowiedz się więcej.


2018-05-17

Student dla Seniora

 

Koło Naukowe Wolontariatu działające przy Katedrze Gerontologii Społecznej w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Edukacji Narodowej w Krakowie we współpracy z Radą Krakowskich Seniorów organizuje wydarzenie ,Student dla Seniora'. Spotkanie odbędzie się 18 maja 2018 roku w Instytucie Pracy Socjalnej, os. Stalowe 17,  10:00-13:00

 

 

2018-05-16

Uroczyste otwarcie “Centrum Historii i Kultury Polskiej” na Universitatea de Stat din Tiraspol w Chişinău, Republika Mołdawii.

 

Dnia 17 kwietnia 2018 roku, Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  dr hab. prof. UP Ireneusz Świtała wraz z ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Mołdawii Bartłomiejem Zdaniukiem, na zaproszenie Rektora Universitatea de Stat din Tiraspol dr Eduardo Coropceanu uczestniczył w uroczystym otwarciu “Centrum Historii i Kultury Polskiej”. Dyrektorem Centrum został mianowany dr Valentin Constantinov.

 


 

2018-05-14

W dniu 11 maja 2018 r., o godz. 9.00 w gmachu Wydziału Pedagogicznego miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Pedagogom X Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego im. Królowej Wandy w Krakowie. Otwierając uroczystość, JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Kazimierz Karolczak przywitał licznie zgromadzonych gości, a wśród nich uczennice X Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Królowej Wandy w Krakowie, Pana Grzegorza Lipca – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego, Panią Joannę Florkiewicz-Kamieniarczyk – Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, władze Uniwersytetu Pedagogicznego, dziekanów oraz wszystkich pracowników i gości przybyłych na odsłonięcie tablicy upamiętniającej Pedagogów, którzy w latach w latach 1935–1939 oraz 1945–1950 pracowali i wychowywali młodzież uczącą się w budynku przy ul. Ingardena 4 (dawnej ul. Oleandry 8), gdzie obecnie mieście się siedziba Wydziału Pedagogicznego.

2018-05-14

Kongres Naukowy WJASC 2018 pt.: „Między zdrowiem i chorobą – 44 lata psychologicznych badań onkologicznych nad zdrowiem w Hematologii”

 

Katedra Psychologii Zdrowia Instytutu Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i Katedra i Klinika Hematologii UJ CM oraz Towarzystwo Lekarskie Krakowskie i Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato mają zaszczyt zaprosić do udziału w Kongresie Naukowym WJASC 2018 pt.: „Między zdrowiem i chorobą – 44 lata psychologicznych badań onkologicznych nad zdrowiem w Hematologii”.Kongres Naukowy odbywa się pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie prof. dr hab. Kazimierza Karolczaka oraz Dziekana Wydziału Pedagogicznego prof. UP dr hab. Ireneusza Świtały. Honorowym Patronatem objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski i Metropolita Krakowski Abp Marek Jędraszewski oraz 12 Rektorów wszystkich Wyższych Uczelni Krakowa, Dziekani, a także Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Komisja Psychologiczna OK PAN. (Dowiedz się więcej)

 

 

2018-05-14

OGŁOSZENIE DLA STUDENTÓW

Prodziekani:
dr hab. prof. UP Katarzyna Plutecka odwołuje swój dyżur w dniu 16 maja 2018r.
dr Jan Franczyk odwołuje swój dyżur w dniach 14 i 17 maja 2018r.

 


2018-04-26

Seminarium naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogiczne Oddział w Krakowie z udziałem Młodych Naukowców z Wydziału Pedagogicznego

 

W dniu 11 kwietnia 2018 roku w Auli Wydziału Pedagogicznego odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział w Krakowie wraz z Młodymi Naukowcami z Wydziału Pedagogicznego i ich opiekunem naukowym Prodziekan dr hab. Katarzyną Plutecką, prof. UP. Podczas seminarium prof. zw. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz wygłosiła wykład wprowadzający do dyskusji nt. Badania narracyjne w pedagogice. Pani Profesor podczas wykładu zwróciła uwagę na specyfikę badań narracyjnych, związanych z tradycją interpretacyjnych badań społecznych, w której rzeczywistość społeczną ujmuje się jako rezultat procesów interpretacyjnych. Prelegentka odniosła się do najważniejszych założeń teoretycznych i metodologicznych charakterystycznych dla badań narracyjnych. Między innymi wskazała, że pojęcie narracji poszerza zakres rozumienia pojęcia tożsamości – pozwala na przejście od traktowania tej kategorii jako stałej konstytucji jednostki, jej obiektywnej pozycji społecznej czy struktury, która wyznacza sposób, w jaki jednostka działa i reaguje na świat do ujmowania jej jako sensownej, świadomej wypowiedzi jednostki na własny temat. Tożsamość ma wówczas postać autobiografii. Po wykładzie Pani Profesor Mirosławy Nowak-Dziemianowicz uczestnicy seminarium wzięli udział w dyskusji moderowanej przez Przewodniczącą PTP Oddział w Krakowie, dr hab. Joannę M. Łukasik, prof. UP. Warto podkreślić, że spotkanie to wzbudziło duże zainteresowanie. Wzięło w nim udział ponad 120 osób - poza Członkami PTP i młodymi naukowcami uczestniczyli także pracownicy naukowi Wydziału i studenci. Na zakończenie seminarium Dziekan Wydziału Pedagogicznego dr hab. Ireneusz M. Świtała, prof. UP podziękował Pani Profesor za mistrzowski wykład oraz wszystkim uczestnikom za przybycie  i aktywny udział.

 

 

2018-04-26

Spotkanie starostów i przedstawicieli samorządu studentów z Dziekanem Wydziału Pedagogicznego

 

26 kwietnia 2018 roku w Dziekanacie Wydziału Pedagogicznego odbyło się spotkanie starostów i przedstawicieli samorządu studentów z Dziekanem Wydziału Pedagogicznego dr hab. prof. UP Ireneuszem Świtałą i Prodziekanem ds. studenckich dr Janem Franczykiem. Spotkanie poświęcone było problematyce relacji i współpracy studentów z pracownikami Wydziału.

 

 

2018-04-16

Gość z Uniwersytetu w Belgradzie

 

W dniu 5 kwietnia 2018 r. gościliśmy na Wydziale Pedagogicznym Panią Profesor Danijele Kostadinovic z Uniwersytetu w Belgradzie (Serbia).

Podczas spotkanie podjęto rozmowy dotyczące współpracy naukowej oraz wspólnych inicjatyw badawczych pomiędzy Wydziałami obydwu Uczelni.


Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony