aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

Strona główna

WYRÓŻNIAJĄCA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

Polska Komisja Akredytacyjna po dokonaniu oceny programowej na kierunku pedagogika prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz na poziomie studiów pierwszego stopnia w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych Wydziału Pedagogicznego w Nowym Saczu i Tarnowie, uznała, iż jakość Kształcenia prowadzonego na tym kierunku zasługuje na ocenę wyróżniającą.

Uchwała nr 161 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 maja 2012 roku

 

Aktualności

2018-01-17

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

 

Miło nam poinformować, iż Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, jako drugi podmiot w województwie małopolskim, uzyskał zgodę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej.

 

Nr zgody: DPS.VI.51211.2.6.2017.MJ

(Dowiedz się więcej)

2018-01-11

Studenci Uniwersytetu w Hong Kongu

na Wydziale Pedagogicznym w Krakowie

 

W dniach 8 – 9 styczniach 2018 r. na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie gościliśmy 30 studentów Uniwersytetu w Hong Kongu. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wydziałową Komisję ds. Umiędzynarodowienia Badań i Procesu Kształcenia oraz Koło Naukowe Wolontariatu działające przy Instytucie Pracy Socjalnej w Krakowie.

(Dowiedz się więcej)

2018-01-10

Zaproszenie na konferencję

 

Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprasza do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Uniwersalizm Pracy Ludzkiej. Praca jako wyznacznik egzystencji człowieka, która odbędzie się 24-25 maja 2018 roku w Krakowie.

Tematyka konferencji będzie oscylowała wokół pracy jako wyznacznika egzystencji człowieka. Problematyka konferencji jest o tyle istotna, iż porusza ważne zagadnienia jednostki ludzkiej zmagającej się z wyzwaniami współczesnego rynku pracy. Wybór powyższej tematyki podyktowany jest potrzebą podjęcia naukowego dyskursu w kontekście wpływu aktywności zawodowej na życie indywidualne jak i społeczne człowieka.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Konferencji.

(Przejdź na stonę konferencji)

 

Dokumenty do pobrania:

Komunikat

Karta zgłoszenia

 

Termin przesyłania zgłoszeń: 30.03.2018r.


2018-01-04

Międzynarodowa konferencja naukowa Nowe trendy oraz wyzwania badawcze w pedagogice i andragogice (New trends and research challenges in pedagogy and andragogy – NTRCPA18), Praga, Uniwersytet Karola, Wydział Pedagogiczny, 8.02.2018

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji naukowej poświęconej nowym trendom w pedagogice i edukacji dorosłych. Celem międzynarodowego seminarium jest przybliżenie nowych obszarów badawczych w naukach społecznych dotyczących edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Konferencja jest okazją do podzielenia się wynikami badań, zaprezentowania teorii oraz rozwiązań metodologicznych i metodycznych wpisujących się w aktualne nurty nauk społecznych w obszarze uczenia się, nauczania oraz procesów wychowawczych. Seminarium NTRCPA18 jest organizowane przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Udział w seminarium jest bezpłatny.

(Dowiedz się więcej)

2017-12-11

Student dla Seniora

 

W dniu 2 grudnia 2017 roku w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego odbyło się pierwsze spotkanie Student dla Seniora, zorganizowane przez Koło Naukowe Wolontariatu działające przy Katedrze Gerontologii Społecznej Instytutu Pracy Socjalnej we współpracy z Radą Krakowskich Seniorów.

Celem wydarzenia była międzypokoleniowa integracja studentów z osobami starszymi, wykorzystanie potencjału Kół Naukowych, zwiększenie wiedzy praktycznej seniorów, zachęcenie najstarszych członków społeczności do zaangażowania się w działalność na rzecz środowiska lokalnego. 

Więcej: www.ipsoc.up.krakow.pl/

 

2017-11-28

W dniu 23 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla pracowników naukowo – dydaktycznych Wydziału Pedagogicznego nt. możliwości aplikowania w grantach krajowych i międzynarodowych. Zostało ono zorganizowane przez Wydziałową Komisję ds. Umiędzynarodowienia Badań i Procesu Kształcenia. Spotkanie rozpoczęła Pani Dziekan Wydziału Pedagogicznego dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP, która podkreśliła ważkość pozyskiwania funduszy na badania naukowe. Uczestnictwo w grantach jest istotnym elementem rozwoju naukowego, daje szansę na budowanie zespołów badawczych a efektem prowadzonych badań mogą być publikacje w wysokopunktowanych czasopismach z listy filadelfijskiej. W spotkaniu uczestniczył również Dziekan Wydziału Pedagogicznego dr hab. Ireneusz M. Świtała, prof. UP. Podczas spotkania pracownicy: Biura Nauki - Pan Jan Kałużny (Kierownik Biura), Pani Alicja Król, Pani Daniela Pogorzelska oraz Pani Paulina Karteczka, Biura Współpracy Międzynarodowej - Pani Paulina Bury i Pan Łukasz Pieczonka oraz Biura Rozwoju – Pani Katarzyna Reikowska (Kierownik Biura) przekazali najistotniejsze informacje dotyczące możliwości aplikowania do grantów naukowych dedykowanych naukom społecznym, grantów edukacyjnych, grantów dedykowanych międzynarodowym stażom naukowym itp. Podczas spotkania pracownicy uzyskali również informacje jak zostać ekspertem oceniającym wnioski w programie Horyzont 2020.
Bardzo serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu.


2017-11-21


Wydziałowa Komisja ds. Umiędzynarodowienia Badań i Procesu Kształcenia serdecznie zaprasza Pracowników Wydziału Pedagogicznego na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości aplikowania w grantach krajowych i międzynarodowych.

 

Termin spotkania:

23 listopada 2017 r.

Godz. 9.00-12.00

 

Miejsce

Budynek Wydziału Pedagogicznego

ul. Ingardena 4

sala 401N

2017-11-17

Rocznik naukowy Labor et Educatio z wyższym Index Copernicus Value

Czasopismo Labor et Educatio redagowane w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej – w ocenie Indeks Copernicus International Journals Master List uzyskało wynik 91.01. Redaktorem naczelnym 
Labor et Educatio jest dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP, sekretarzem mgr Katarzyna Białożyt oraz dr Krzysztof Chaczko. Czasopismo wpisuje się we współczesne obszary naukowe pedagogiki, rynku pracy i polityki społecznej. W czasopiśmie znajdują się artykuły o charakterze teoretycznym jak i empirycznym.
Pierwszy numer ukazał się w 2013 r.

journals.indexcopernicus.com/search/details?id=3529

2017-11-17

Legia Akademicka UP – koniec rekrutacji

Na Uniwersytecie Pedagogicznym zakończono rekrutację ochotników na szkolenie wojskowe studentów w ramach Legii Akademickiej. Zgłosiło się ponad 300 chętnych,
co daje nam najlepszy wynik w Małopolsce i jeden z najlepszych w kraju. Są to przede wszystkim studenci naszej uczelni, choć nie zabrakło również przedstawicieli innych krakowskich szkół wyższych. W trakcie kursu teoretycznego realizowanego na UP, odbędą oni zajęcia z zakresu m.in. regulaminów, kształcenia obywatelskiego, dyscypliny wojskowej, podstaw taktyki i szkolenia strzeleckiego. Po zaliczeniu części teoretycznej ochotnicy będą mogli zostać powołani na praktyczne szkolenie prowadzone w wakacje w wybranych centrach szkoleniowych i jednostkach wojskowych. Szkolenie to umożliwi im zdobycie stopni szeregowego lub podoficera rezerwy.

Szczegóły: www.facebook.com/LegiaAkademickaUP

2017-11-13

                                

 

                               PANEL EKSPERCKI:

„Gotowi – nie gotowi. Chętni – nie chętni. Świadomi - nie świadomi."


W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, a w nim Tygodnia Ekonomii Społecznej, organizatorzy, m.in. Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy serdecznie zapraszają na panel ekspercki: „Gotowi – nie gotowi. Chętni – nie chętni. Świadomi - nie świadomi.",który odbędzie się w czwartek dnia 16 listopada 2017 roku w Auli 401N na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy ul. Romana Ingardena 4.

 W załączeniu szczegóły panelu eksperckiego:

pobierz

 


Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony