aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

Strona główna

WYRÓŻNIAJĄCA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

Polska Komisja Akredytacyjna po dokonaniu oceny programowej na kierunku pedagogika prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz na poziomie studiów pierwszego stopnia w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych Wydziału Pedagogicznego w Nowym Saczu i Tarnowie, uznała, iż jakość Kształcenia prowadzonego na tym kierunku zasługuje na ocenę wyróżniającą.

Uchwała nr 161 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 maja 2012 roku

 

Aktualności

2018-04-16

Gość z Uniwersytetu w Belgradzie

 

W dniu 5 kwietnia 2018 r. gościliśmy na Wydziale Pedagogicznym Panią

Profesor Danijele Kostadinovic z Uniwersytetu w Belgradzie (Serbia).

Podczas spotkanie podjęto rozmowy dotyczące współpracy naukowej oraz

wspólnych inicjatyw badawczych pomiędzy Wydziałami obydwu Uczelni.

2018-04-09

Wywiad pracowników Instytutu Pedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogicznego dla Radia Kraków.


W dniu 23 marca 2018 r. Panie mgr Natalia Malik i mgr Malwina Kocoń, asystentki w Katedrze Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Słuchu i Komunikacji Instytutu Pedagogiki Specjalnej udzieliły wywiadu dla Radia Kraków w audycji Pani Martyny Masztalerz pn.„Pytania i Wyzwania. (Dowiedz się więcej)

2018-03-16

XI Międzynarodowy Kongres Badań Edukacyjnych zatytułowany:

„Research, Innovation and Reform in Education” 

 

 

XI Międzynarodowy Kongres Badań Edukacyjnych zatytułowany: „Research, Innovation and Reform in Education” odbędzie się w dniach 17-19 września 2018 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 

Kongres jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne we współpracy z Towarzystwami Pedgogicznymi w Turcji (Egitim Arastrimalari Birligi – Educational Research Association, EAB) i na Ukrainie (Українська Асоціація Дослідників Oсвіти – Ukrainian Educational Research Association, UERA) oraz we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Kongres jest wspierany przez European Educational Research Association (EERA), World Education Research Association (WERA), the International Association of Qualitative Inquiry (ICQI) oraz International Association of Educator (INASED).

 

Ważne daty dotyczące tego Wydarzenia:

Termin składania streszczeń: 15 maja 2018 r.

Ogłoszenie przyjętych zgłoszeń: 10 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie programu kongresu: 15 lipca 2018 r.

Ostateczny termin wcześniejszej rejestracji: 30 czerwca 2018 r.

Ostateczny termin rejestracji: 05 lipca 2018 r.

 

 Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Kongresu www.icer.eab.org.tr.

2018-03-16

Zaproszenie na konferencję

 

Studium Kształcenia Nauczycieli, Interdyscyplinarne Centrum Badań Edukacyjnych, Samorząd Studencki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIATOWEGO – PROPOZYCJE ZMIAN I WDRAŻANIA DOBRYCH PRAKTYK EDUKACYJNYCH, która odbędzie się 23-24 maja 2018 roku w Siedzibie Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (ul. Jęczmienna 9, 31-268 Kraków).

 

Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń na temat funkcjonowania systemu oświaty i poszczególnych podmiotów systemu kształcenia. Istotną kwestię stanowi tu zaprezentowanie propozycji zmian w szeroko pojętym procesie edukacyjnym, wymiana dobrych praktyk edukacyjnych, prezentowanie sposobów wdrażania nowych idei w tym zakresie.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Konferencji.

 

Konferencja jest objęta wsparciem programu Krakowskie Konferencje Naukowe 2018. Udział w konferencji jest bezpłatny.

2018-03-16

Nagroda Doskonałość Naukowa GRDS (Award of Excellence)” dla doktor Anny Czyż, za projekt badawczy dotyczący postaw nauczycieli i pedagogów wobec inkluzji osób niepełnosprawnych.


Doktor Anna Czyż (Instytut Pedagogiki Specjalnej, Katedra Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Słuchu i Komunikacji) w dniach 17 -18 lutego 2018 r., reprezentowała nasz Uniwersytet podczas w 4th Dubai International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), Global Association for Humanities and Social Science Research (GAHSSR), Global Research & Development Services.

 

Jako Key Note Speaker wygłosiła referat otwierajacy wydarzenie, a  z Dubaju wróciła z nagrodą “Doskonałość Naukowa GRDS (Award of Excellence)” za projekt badawczy dotyczący postaw nauczycieli i pedagogów wobec inkluzji osób niepełnosprawnych.

 

Serdecznie gratulujemy2018-02-27

Zaproszenie do udziału w III Międzynarodowej Konferencji:

"Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa"

 

  Szanowni Państwo,
Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie ma przyjemnośc zaprosić Panstwa do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat:"Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa", która odbędzie się w dniach 21-22 maja 2018 roku w budynku Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej przy ul. Ingardena 4 w Krakowie.

 
Celem Konferencji będzie wymiana poglądów i doświadczeń z badań nad bezpieczeństwem państwa oraz debata dotycząca współczesnych uwarunkowań (zagrożeń i ryzyka, szans i wyzwań) środowiska bezpieczeństwa.


Dyskusja dotyczyła będzie następujących obszarów tematycznych:

  • Zmienne środowisko bezpieczeństwa w XXI w. – zagrożenia i wyzwania,
  • Współczesne wyzwania, szanse i problemy zapewnienia bezpieczeństwa państwa,
  • Wyzywania dla polityki bezpieczeństwa państwa w dobie kryzysu migracyjnego,
  • Doskonalenie organów, podmiotów, instytucji i systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa,
  • Polityka bezpieczeństwa państw na świecie,
  • Międzynarodowa współpraca a bezpieczeństwo państwa,
  • Prawne kwestie zapewnienia bezpieczeństwa państwa,
  • Współpraca służb, inspekcji i straży w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa,
  • Edukacja jako element zapewnienia bezpieczeństwa państwa.

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokłądnymi informacjami odnośnie konferencji (Dowiedz się więcej)

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji, prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (pobierz formularz).

 

Inne dokumenty do pobrania:

2018-01-29

Instytut Pracy Socjalnej ogłasza nabór na specjalizację

z zakresu organizacji pomocy społecznej


Termin przyjmowania dokumentów:

 29.01.2018-09.03.2018

 

Termin rozpoczęcia zajęć:

 17.03.2018

 

Osoba do kontaktu:

 dr Krzysztof Chaczko - krzysztof.chaczko@up.krakow.pl

 

Więcej informacji:

 http://www.ipsoc.up.krakow.pl/


2018-01-26

Międzynarodowa konferencja naukowa Nowe trendy oraz wyzwania badawcze w pedagogice i andragogice (New trends and research challenges in pedagogy and andragogy – NTRCPA18), Praga, Uniwersytet Karola, Wydział Pedagogiczny, 8.02.2018

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji naukowej poświęconej nowym trendom w pedagogice i edukacji dorosłych. Celem międzynarodowego seminarium jest przybliżenie nowych obszarów badawczych w naukach społecznych dotyczących edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Konferencja jest okazją do podzielenia się wynikami badań, zaprezentowania teorii oraz rozwiązań metodologicznych i metodycznych wpisujących się w aktualne nurty nauk społecznych w obszarze uczenia się, nauczania oraz procesów wychowawczych. Seminarium NTRCPA18 jest organizowane przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Udział w seminarium jest bezpłatny.

 

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji. (Pobierz program)

(Dowiedz się więcej)

2018-01-26

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę magisterską

na Wydziale Pedagogicznym w roku akademickim 2016/17

(Dowiedz się więcej)

2018-01-17

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

 

Miło nam poinformować, iż Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, jako drugi podmiot w województwie małopolskim, uzyskał zgodę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej.

 

Nr zgody: DPS.VI.51211.2.6.2017.MJ

(Dowiedz się więcej)


Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony