aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

Strona główna

WYRÓŻNIAJĄCA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

Polska Komisja Akredytacyjna po dokonaniu oceny programowej na kierunku pedagogika prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz na poziomie studiów pierwszego stopnia w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych Wydziału Pedagogicznego w Nowym Saczu i Tarnowie, uznała, iż jakość Kształcenia prowadzonego na tym kierunku zasługuje na ocenę wyróżniającą.

Uchwała nr 161 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 maja 2012 roku

Aktualności

2017-05-16

więcej TU

2017-05-09

W dniach 17 i 18 maja 2017 odbyło się ogólnopolskie seminarium naukowe „Komisja Edukacji Narodowej – model szkoły i obywatela. Krakowskie zasoby archiwalne. Stan badań i perspektywy badawcze”.  Seminarium zostało zorganizowane przez Katedrę
Historii Oświaty i Wychowania Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie  oraz  Instytut Historii Nauki PAN im. L. i A. Birkenmajerów w Warszawie. Główne obrady odbywały się w budynku Wydziału Pedagogicznego. Ważnym elementem obrad było spotkanie w Czytelni Zbiorów Specjalnych Biblioteki PAU i PAN  w Krakowie, gdzie uczestnikom spotkania zostały zaprezentowane materiały zawarte w zbiorze Éducation Nationale.

------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 16 maja 2017 r podczas posiedzenia Rady Wydziału pozegnano
przechodzącą na emeryturę  Pnią mgr Krystynę Laszkiewicz
kierownika Biblioteki Wydziału Pedagogicznego.
Bukiet kwiatów wraz z podziękowniami za długoletnią pracę
wręczył Dziekan dr hab. Ireneusz M. Świtała, prof. UP

 

--------------------------------------------------------------

 

W dniu 12 maja 2017 r. zostały zorganizowane dla Młodych Naukowców warsztaty "Zastosowanie metody dramy w edukacji". Warsztaty poprowadziła dr Edina Kovacs z Uniwersytetu w Debreczynie (Węgry).

 

--------------------------------------------------------------

 

W dniu 9 maja 2017 r. Dziekan Wydziału Pedagogicznego dr hab. Ireneusz M. Świtała, prof. UP gościł na wydziale Pedagogicznym Panią Prodziekan ds Badań i Współpracy Międzynarodowej Wydziału Pedagogicznego Trakijskiego Uniwersytetu w Starej Zagorze w Bułgarii Prof. Elenę Lavrentsovą oraz Panią Prof. Valentinę Sharlanową. Podczas spotkania podjęto dyskusję nt rozszerzenia współpracy międzynarodowej pomiędzy Wydziałami Pedagogicznymi Trakijskiego Uniwersytetu w Starej Zagorze i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.  

2017-04-12 ZAPROSZENIE

więcej TU


Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony