aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

Strona główna

 

 

 

Aktualności

2019-05-15

Z wielka radością informujemy, że Koło Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej działające pry Instytucie Spraw Społecznych zajęło III Miejsce na Festiwalu Studenckich Kół Naukowych


Koło Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej w dniu 7 maja 2019 r. zdobyło III Miejsce na Festiwalu Studenckich Kół Naukowych o Puchar Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Koło reprezentowały studentki: Klaudia Kowalska, Aneta Miśkowiec oraz statyści – członkowie Koła. Opiekunami Koła są: dr Ewelina Zdebska i dr Józefa Matejek


Serdecznie gratulujemy Opiekunom i Członkom Koła!

 

2019-03-01

Nowa uczelnia partnerska z Rzymu


W dniach 21-26 lutego 2019 r. delegacja w składzie: prof. UP, dr hab. Ireneusz M. Świtała – Dziekan Wydziału Pedagogicznego, prof. UP, dr hab. Norbert G. Pikuła – Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych oraz prof. UP, dr hab. Krzysztof Gurba, który współpracuje z Uniwersytetem Marconiego od 2005 r. gościła w Università degli Studi Guglielmo Marconi w Rzymie. Podczas pobytu w Rzymie omówiono warunki podpisania umowy bilateralnej oraz umowy programu Erasmus+ pomiędzy Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie a uczelnią w Rzymie.

Ta nowoczesna uczelnia rzymska jest od momentu powstania w 2004 roku liderem włoskich uniwersytetów kształcących w trybie e-learningu. Ma kilkanaście oddziałów zamiejscowych i centrów egzaminacyjnych w całych Włoszech, kształci 16 tysięcy studentów na siedmiu wydziałach. Prowadzi także intensywne badania naukowe i zaawansowane projekty międzynarodowe, w tym projekty partnerstw strategicznych Erasmus+ KA2 oraz Horyzont 2020.

Podczas omawiania warunków umów Uniwersytet Marconiego reprezentowany był przez założyciela uczelni – jej obecnego Prorektora prof. Giovanni Briganti oraz Benedetta Canacari – dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej i Federica Funghi – odpowiedzialna za projekty europejskie.

Strona nowego partnera: Università degli Studi Guglielmo Marconi https://www.unimarconi.it/

 

2019-01-22

Warsztaty metodologiczne

"Przygotowywanie surowych danych do analizy i interpretacj"

 

W dniu 09.01.2019 roku  po raz drugi w bieżącym roku akademickim odbyły się  warsztaty metodologiczne. Tematem warsztatów było "Przygotowywanie surowych danych do analizy i interpretacji". Warsztaty metodologiczne w roku akademickim 2018/2019  prowadzi dr hab. Sławomir Trusz. Problematyka cyklu warsztatów (4 spotkania) oscyluje wokół badań prowadzonych w paradygmacie badań ilościowych. Warsztaty zostały zorganizowane z inicjatywy Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Krakowie dr hab. Joanny M. Łukasik, prof. UP oraz Prodziekan Wydziału Pedagogicznego dr hab. Katarzyny Pluteckiej, prof. UP. Warsztaty adresowane są zarówno do młodych badaczy, jak i wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych rozwojem naukowym, zarówno Członków PTP, jak i pracowników Wydziału Pedagogicznego. Celem warsztatów jest wspieranie rozwoju potencjału kadrowego, zasobów naukowych osób pracujących na stanowiskach naukowo-badawczych, a także dydaktycznych w Uczelniach oraz w instytucjach edukacyjnych. Kolejne warsztaty odbędą się 13.03.2019 r. oraz 15.05.2019 r. W kolejnym roku akademickim 2019/2020 problematyka warsztatów metodologicznych będzie dotyczyła badań prowadzonych w paradygmacie jakościowym (cykl 4 spotkań). Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane rozwojem naukowym, jak i osobistym, do udziału w bezpłatnych warsztatach.    

 

 

2018-12-19

Studencka Konferencja Naukowa  "Obraz kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" oraz XIII Mikołajki Integracyjne na Wydziale Pedagogicznym

 

12 grudnia 2018 roku odbyła się II Studencka Konferencja Naukowa  "Obraz kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Dziekana Wydziału Pedagogicznego. Wśród gości byli studenci z Koła Naukowego PORTA z Uniwersytetu Gdańskiego.  Również w tym samym dniu o godzinie 16.00 rozpoczęły się XIII Mikołajki Integracyjne, organizowane dla uczniów krakowskich szkół specjalnych. Szczególną atrakcją dla dzieci było pojawienie się Mikołaja, a także Smoka - maskotki Klubu Sportowego Wisła-Kraków.

 

2018-12-05

26 listopada odbyło się pierwsze wydarzenie naukowe zorganizowane w ramach projektu „Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza-ciekawość-pasja” realizowane przez Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej UP.

Podczas „Dnia na Uniwersytecie” uczniowie szkół biorących udział w projekcie wraz z opiekunami wysłuchali wykładu inauguracyjnego wygłoszonego przez profesora Roberta Stawarza, Prorektora ds. Rozwoju. Wzięli także udział w zajęciach prowadzonych przez naukowców z Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej oraz zwiedzili budynek UP przy ul. Ingardena.

      

Fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

2018-10-11

 

Spotkanie Zespołu Pedagogiki Specjalnej

Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

 

W dniu 8 października br. odbyło się na naszym Wydziale spotkanie Zespołu Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Posiedzenia tego Zespołu odbywają się 3 razy w roku w różnych polskich uczelniach. Warto nadmienić, iż w jego skład wchodzi dwoje pracowników Instytutu Pedagogiki Specjalnej UP: dr hab. Jolanta Baran prof. UP oraz dr hab. Adam Mikrut, prof. UP.

Obradom przewodniczyła prof. dr hab. Marzenna Zaorska z UWM w Olsztynie, a gości powitała Dyrektor IPS dr hab. Danuta Wolska, prof. UP.

Tematem obrad były aktualne problemy związane z edukacją osób z niepełnosprawnością, wdrażaniem Konstytucji dla Nauki oraz realizacją w Polsce Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Najważniejsze wystąpienia:

Pedagogika specjalna a nierówności cyfrowe - czy potrzebujemy specjalnej edukacji medialnej? – dr hab. Jacek Pyżalski, prof. UAM, dr Piotr Plichta

Ustawa 2.0 – Konstytucja dla Nauki z punktu widzenia dziekana wydziału kształcącego pedagogów, w tym pedagogów specjalnych - prof. dr hab. Zenon Gajdzica UŚ w Cieszynie

Zalecenia dla Polski Komitetu do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ w związku realizacją „Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych" w Polsce - prof. dr hab. Marzenna Zaorska z UWM.

 

2018-10-02

W dniu 1 października 2018 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/19 na Wydziale Pedagogicznym

 

 

 

 

w dniu 1 października 2018 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/19 na Wydziale Pedagogicznymw dniu 1 października 2018 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/19 na Wydziale Pedagogicznym


Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony