aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

 

Dyżury władz dziekańskich Wydziału Pedagogicznegow roku akademickim

2018/2019 - sesja zimowa

Dziekan
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP

 wtorek 10:00-12:00

 piątek 13:00-15:00

Prodziekan
dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP

/rozpatruje sprawy studentów studiów

niestacjonarnych i podyplomowych/

 środa 13:30-15:00

 piątek 13:30-15:00

Prodziekan
dr Jan Franczyk

/rozpatruje sprawy studentów stacjonarnych/

 poniedziałek 11:00-12:30

 czwartek 13:30-14:30

 

Dziekanat czynny dla studentów:

- poniedziałek, piątek : godz. 12:00-15:00

- środa, czwartek : godz. 10:00-13:00

- wtorek, dzień bez przyjmowania stron

 

Uprzejmie informujemy, że opłaty za wydanie dokumentów mogą być wpłacane na rachunek

nr 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

w tytule przelewu należy podać: rodzaj opłaty, imię i nazwisko, kierunek, wydział, rodzaj studiów, nr studenta.

Na każdy rodzaj opłaty konieczny jest osobny przelew.

Odbiór dokumentów jest możliwy po przedstawieniu wydrukowanego potwierdzenia przelewu.

 

 

DYŻURY W SOBOTY:

TYLKO dla słuchaczy studiów podyplomowych i niestacjonarnych w roku akad. 2018/2019

w godzinach od 9.00 do 13.00 w następujące dni:


13 pażdziernik 2018 rok

17 listopad 2018 rok

15 grudzień 2018 rok

12 styczeń 2019 rok

wtorek 19.06.2018r.:

11:30-13:00

środa 20i27.06.2018r.:

9:00-10:30

piątek 29.06.2018r.:

11:00-12:30

Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony