aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

 

Dyżury władz dziekańskich Wydziału Pedagogicznegow roku akademickim

2017/2018 - sesja letnia/sesja poprawkowa

Dziekan
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP

  11.09.2018: 10:00-12:00

Prodziekan
dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP

/rozpatruje sprawy studentów studiów

niestacjonarnych i podyplomowych/

  19.09.2018:  11.30-13.00

  20.09.2018:  09.00-10.30

  26.09.2018:  08.30-10.00

  28.09.2018: 13.30-15.00

Prodziekan
dr Jan Franczyk

/rozpatruje sprawy studentów stacjonarnych/

  poniedziałek: 11:00-12:30
  czwartek:      13:30-14:30

 

Dziekanat czynny dla studentów:

- poniedziałek, piątek : godz. 12:00-15:00

- środa, czwartek : godz. 10:00-13:00

- wtorek, dzień bez przyjmowania stron

 

Uprzejmie informujemy, że opłaty za wydanie dokumentów mogą być wpłacane na rachunek

nr 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

w tytule przelewu należy podać: rodzaj opłaty, imię i nazwisko, kierunek, wydział, rodzaj studiów, nr studenta.

Na każdy rodzaj opłaty konieczny jest osobny przelew.

Odbiór dokumentów jest możliwy po przedstawieniu wydrukowanego potwierdzenia przelewu.

 

 

DYŻURY W SOBOTY:

TYLKO dla słuchaczy studiów podyplomowych i niestacjonarnych w roku akad. 2017/2018

w godzinach od 9.00 do 13.00 w następujące dni:


17 luty 2018 rok

17 marzec 2018 rok

14 kwiecień 2018 rok

19 maj 2018 rok

16 czerwiec 2018 rok


wtorek 19.06.2018r.:

11:30-13:00

środa 20i27.06.2018r.:

9:00-10:30

piątek 29.06.2018r.:

11:00-12:30

Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony