aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

 

 

Dyżury władz dziekańskich Wydziału Pedagogicznego w roku akademickim 2019/2020 - sesja letnia

Dziekan dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP

wtorek 11-13 czwartek 11-13

Dziekan dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP *

środa 13.30-15.00, piątek 13.30-15.00

Prodziekan dr Jan Franczyk **

poniedziałek 13.30- 15.00 czwartek 13.30- 14.30

 

( * rozpatruje sprawy studentów studiów niestacjonarnych i podyplomowych)

( ** rozpatruje sprawy studentów stacjonarnych)


Dziekanat czynny dla studentów:

- poniedziałek, piątek : godz. 12:00-15:00

- środa, czwartek : godz. 10:00-13:00

- wtorek, dzień bez przyjmowania stron

 

Uprzejmie informujemy, że opłaty za wydanie dokumentów mogą być wpłacane na rachunek

nr 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

w tytule przelewu należy podać: rodzaj opłaty, imię i nazwisko, kierunek, wydział, rodzaj studiów, nr studenta.

Na każdy rodzaj opłaty konieczny jest osobny przelew.

Odbiór dokumentów jest możliwy po przedstawieniu wydrukowanego potwierdzenia przelewu.

 

 

DYŻURY W SOBOTY:

TYLKO dla słuchaczy studiów podyplomowych i niestacjonarnych w roku akad. 2019/2020

w godzinach od 9.00 do 13.00 w następujące dni:

12.01.2019 r

16.02.2019 r

16.03.2019 r

13.04.2019 r

18.05.2019 r

15.06.2019 r

11:30-13:00

środa 20i27.06.2018r.:

9:00-10:30

piątek 29.06.2018r.:

11:00-12:30

Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony