aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

 

Pobierz najnowszą wersję oprogramowania STATISTICA 13.3 PL v. 32-bit 

Pobierz najnowszą wersję oprogramowania STATISTICA 13.3 PL v. 64-bit 


Instalacja i rejestracja programu Statistica jest możliwa tylko dla osób posiadających adres e-mail z domeną zakończoną na @up.krakow.pl .

 


 

 

DLA PRACOWNIKÓW:

 

Ankieta dotyczącą wniosków grantowych

Wzór listy obecności studentów wersja Microsoft Word

Rekomendacje Wydziałowej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej

 

 

DOKUMENTY DOTYCZACE EWALUACJI:

 

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej zajęć dydaktycznych

Procedury przeprowadzania ankiet ewaluacyjnych

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla studentów I i II roku studiów 3 letnich oraz I roku studiów 2 letnich

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej  dla studentów III roku studiów 3-letnich oraz II roku studiów 2-letnich

NOWY zatwierdzony przez Radę Wydziału Pedagogicznego w dniu 27.06.2017 kwestionariusz ankiety dla absolwenta studiów podyplomowych

 

DLA PROMOTORÓW I RECENZENTÓW

 

Opinia o/recenzja pracy licencjackiej

Opinia o/recenzja pracy magisterskiej

 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI NA DZIAłALNOŚĆ STATUTOWĄ

WNIOSEK

KOSZTORYS

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRACY BADAWCZEJ W 2015 roku

 

Złożone WNIOSKI_2015_-_nowe zadania

Złożone WNIOSKI_2015_- kontynuowane zadania

WZÓR - wykaz konferencji organizowanych w 2015 roku

WZÓR - wykaz publikacji za 2015 rok

 
 

 

MŁODZI NAUKOWCY

 

WNIOSEK

KOSZTORYS

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRACY BADAWCZEJ W 2015 roku

 

Złożone WNIOSKI_2015_MŁODZI NAUKOWCY-zadania

Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony