aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

 

Pobierz najnowszą wersję oprogramowania STATISTICA 13.3 PL v. 32-bit 

Pobierz najnowszą wersję oprogramowania STATISTICA 13.3 PL v. 64-bit 


Instalacja i rejestracja programu Statistica jest możliwa tylko dla osób posiadających adres e-mail z domeną zakończoną na @up.krakow.pl .

 


 

 

DLA STUDENTÓW:

 

Zarządzenie Dziekana Wydziału Pedagogicznego z dnia 2 października 2017 roku w sprawie: limitu niedoborów punktowych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018.

Czytaj zarządzenie

 

Wzory podań

 

Oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat

Legitymacja :

Wniosek o wykonanie elektronicznej legitymacji studenckiej

 

Wniosek o wykonanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej

 

 

DLA DYPLOMANTÓW:

 

Wyciąg z procedury dyplomowania

Wzór strony tytułowej

Oświadczenie dla studentów ostatnich lat zawierające informacje o kołach naukowych i nagrodach

Zgoda dyplomanta na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej

Oświadczenie autora pracy  dotyczące jej identyczności z załączoną wersją elektroniczną

Oświadczenie studenta o samodzielnym napisaniu pracy oraz o wyrażeniu zgody na udostępnienie pracy

Podanie o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku angielskim

Deklaracja dotycząca udziału w badaniach losów absolwentów

Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony