aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

13 grudnia 2012 r. Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwaliło Kodeks etyki pracownika naukowego. Dokument ten na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o PAN z 30 kwietnia 2010 r. opracowała Komisja do spraw etyki w nauce PAN.

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA NAUKOWEGO

 

 

INFORMACJA DLA DOKTORÓW ZAINTERESOWANYCH PEŁNIENIEM FUNKCJI PROMOTORA POMOCNICZEGO


Komitet Nauk Pedagogicznych PAN uruchomił podstronę na swojej domenie,  na której zamieszczane są autoprezentacje doktorów nauk pedagogicznych  zainteresowanych powołaniem ich na funkcję promotorów pomocniczych.

 


PRZEPISY PRAWNE

Uchwała Rady Wydziału w sprawie wewnętrznej procedury przeprowadzania przewodu doktorskiego: obowiązuje od 1 października 2013 r.

 


   Akty prawne - szkolnictwo wyższe

 


szcególowe informacje TU

 


Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony