aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

MŁODZI NAUKOWCY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO

 

Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

 

 

Projekt - Analizy Interpretacyjne efektów ewaluacji zewnętrznej szkół i placówek  oświatowych województwa małopolskiego

W listopadzie 2015 roku zamknięto projekt realizowany przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wraz z Małopolskim Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Celem projektu było opracowanie wniosków na podstawie danych npseo2, opracowanie rekomendacji dla województwa małopolskiego w zakresie ewaluacji szkół i placówek oświatowych, przygotowanie raportów cząstkowych, upowszechnianie wyników badań na seminariach i konferencjach środowiskowych i naukowych.
Badania dotyczyły analizy jakościowej i ilościowej w wybranych obszarach/wymaganiach a także oceny trafności narzędzi stosowanych przez wizytatorów/ ewaluatorów.

Czas trwania projektu: od maja 2014 roku do listopada 2015 roku.
Grupę projektową/Zespół ekspercki-badawczy na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie stanowili:
 koordynator naukowy: dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP
 koordynator organizacyjny: dr Iwona Ocetkiewicz.
 Zespół:
 Dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP, dr Anna Czyż, dr Magdalena Grochowalska,
 dr Stanisław Kowal, dr Iwona Ocetkiewicz, dr Jolanta Sajdera, dr Tomasz Smoleń,
 dr Anna Szkolak, dr Danuta Topa, dr Jovita Vaskevič- Buś, dr Joanna Wnęk- Gozdek, dr Olga Wyżga, mgr Izabella Gałuszka, mgr Ewelina Włodarczyk, mgr Andrzej Ziarko.

 Numer projektu: PN PBiE 6120-91/14.
Na bazie projektu sporządzono  raport pod tytułem: Nauczyciel i uczeń w szkole uczącej się, który aktualnie można odnaleźć na stronie internetowej Małopolskiego Kuratorium Oświaty:

http://www.biuletyn.kuratorium.krakow.pl/pliki/2015/d2015091803.pdf

Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony