aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

PRZEWODY DOKTORSKIE WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO

 Dokumenty:

Uchwała Rady Wydziału w sprawie regulaminu przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim - dla przewodów doktorskich wszczętych przed 30.09.2013 r


Uchwała Rady Wydziału w sprawie wewnętrznej procedury przeprowadzania przewodu doktorskiego - dla przewodów wszczętych w okresie od 1.10.2013 r. do 30.09.2016 r.


Uchwała w sprawie regulaminu przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Pedagogicznym z dnia 27.09.2016 r.

 

Wniosek dotyczący zgłoszenia kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej.


Recenzje w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Pedagogicznym:

RECENZJA rozprawy doktorskiej Pani mgr Anny Marii Mróz pt. Metody i formy pracy nauczyciela w kreowaniu kompetencji kluczowych dla zrównoważonego rozwoju -

- prof. dr hab. Jolanta Szempruch

RECENZJA rozprawy doktorskiej Pani mgr Anny Marii Mróz pt. Metody i formy pracy nauczyciela w kreowaniu kompetencji kluczowych dla zrównoważonego rozwoju -

- dr hab. Jan Łaszczyk prof. APS

 

RECENZJA rozprawy doktorskiej Pana mgr Łukasza Tomczyka pt. Siły społeczne w procesie włączania cyfrowego osób starszych (na przykładzie projektu "Polska Cyfrowa Równych Szans")

RECENZJA rozprawy doktorskiej Pana mgr Łukasza Tomczyka pt. Siły społeczne w procesie włączania cyfrowego osób starszych (na przykładzie projektu "Polska Cyfrowa Równych Szans")

 

RECENZJA rozprawy doktorskiej Pani mgr Katarzyny Sochy na temat: "Znaczenie technologii informacyjnej w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów szkoły ponadgimnazjalnej"

RECENZJA rozprawy doktorskiej Pani mgr Katarzyny Sochy na temat: "Znaczenie technologii informacyjnej w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów szkoły ponadgimnazjalnej"

 

Terminy obron:

Obrona pracy doktorskiej mgr Beaty Drwal

 

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamia, że dnia 18 grudnia 2017 roku o godzinie 1300 w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Ingardena 4, w sali 106N odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Beaty Drwal na temat:

"Znaczenie indywidualizacji nauczania we wspieraniu zdolności uczniów
w młodszym  wieku szkolnym"

Promotor:     dr hab. Iwona Czaja-Chudyba, prof. UP 
Recenzenci:   prof. dr hab. Bożena Muchacka
            dr hab. Jolanta Karbowniczek, prof. Ignatianum


Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej UP
w Krakowie przy ul. Podchorążych 2.

 

Obrona pracy doktorskiej mgr Anny Mróz


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  zawiadamia, że dnia 12 grudnia 2017 roku o godzinie 11.00 w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Ingardena 4, w sali 106 N odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Mróz na temat:

 

„Metody i formy pracy nauczycieli w kreowaniu kompetencji kluczowych dla zrównoważonego rozwoju”

 

Promotor:     dr hab. Barbara Kędzierska, prof. UP
Recenzenci:  prof. dr hab. Jolanta Szempruch
prof. dr hab. Jan Łaszczyk

 

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej UP
w Krakowie przy ul. Podchorążych 2.

 

Obrona pracy doktorskiej mgr Barbary Pietrygi-Szkarłat


Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  zawiadamia, że dnia 14 grudnia 2017 roku o godzinie 10.00 w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Ingardena 4, w sali 106 N odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Barbary Pietrygi-Szkarłat na temat:

 

„Wiedza o zdrowiu i poczucie koherencji jako wyznaczniki zachowań zdrowotnych młodzieży studiującej”


Promotor:     dr hab. Helena Wrona - Polańska, prof. UP
Recenzenci:  dr hab. Grażyna Gunia, prof. UP
ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski

 

Nadane stopnie doktora:

Nadane stopnie doktora w roku 2017

Nadane stopnie doktora w roku 2016

Nadane stopnie doktora w roku 2015

Nadane stopnie doktora w roku 2014

Nadane stopnie doktora w roku 2013

Nadane stopnie doktora w roku 2012

Nadane stopnie doktora w roku 2011

Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony