aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt


WYKAZ CZASOPISM WYDAWANYCH NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM

 

Wykaz publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Pedagogicznego
w recenzowanych wydawnictwach naukowych i afiliowanych przez ich autorów

 


 

Wywiad pracowników Instytutu Pedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogicznego dla Radia Kraków.

 

W dniu 23 marca 2018 r. Panie mgr Natalia Malik i mgr Malwina Kocoń, asystentki w Katedrze Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Słuchu i Komunikacji Instytutu Pedagogiki Specjalnej udzieliły wywiadu dla Radia Kraków w audycji Pani Martyny Masztalerz pn. „Pytania i Wyzwania”. Pierwszy wywiad został przeprowadzony z mgr Natalią Malik, która na wstępie opowiedziała o różnicach pomiędzy polskim językiem migowym (PJM) i systemem językowo- migowym (SJM). Następnie podzieliła się reakcjami studentów Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Krakowie, jakie im towarzyszą podczas lektoratu języka migowego oraz przy pierwszych próbach nawiązania kontaktu z osobami g/Głuchymi. Drugiego wywiadu udzieliła mgr Malwina Kocoń, którego przedmiotem były zagadnienia związane z funkcjonowaniem osób g/Głuchych, kulturą Głuchych oraz specyfiką komunikacji w polskim języku migowym (PJM). W wywiadzie tym Pani Malwina odwołała się również do swoich doświadczeń jako osoby głuchej funkcjonującej w dwóch światach – w świecie dźwięków i świecie ciszy.

 

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania audycji. (Wysłuchaj audycji)

 

 


Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony