aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

Studenci Uniwersytetu w Hong Kongu

na Wydziale Pedagogicznym w Krakowie

 

W dniach 8 – 9 styczniach 2018 r. na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie gościliśmy 30 studentów Uniwersytetu w Hong Kongu. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wydziałową Komisję ds. Umiędzynarodowienia Badań i Procesu Kształcenia oraz Koło Naukowe Wolontariatu działające przy Instytucie Pracy Socjalnej w Krakowie.

 

Spotkanie 8 stycznia 2018 r. rozpoczęło się prezentacją Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przygotowaną przez studentki z Koła Naukowego Wolontariatu - Marzenę Jawór, Anetę Miśkowiec, Justynę Durnaś, Klaudię Kowalską, Annę Fludzińską, Teresę Rynduch. Następnie studenci z Uniwersytetu w Hong Kongu, krótko zaprezentowali swoją uczelnię.

 

W kolejnej części spotkania odbyły się warsztaty nt. Problemów społeczności romskiej w Polsce, które przygotowała i prowadziła dr Kinga Orzeł-Dereń z Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Następnie studenci wzięli udział w warsztatach nt. Polskie tradycje Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przygotowanych przez studentki z Koła Naukowego Wolontariatu pod kierunkiem opiekuna - dr Katarzyny Jagielskiej. Studenci z Hong Kongu przygotowali warsztaty nt. Tradycje Chińskiego Nowego Roku w Hong Kongu. W tym dniu w spotkaniu czynny udział brali studenci Instytutu Pracy Socjalnej.

 

W dniu 9 stycznia 2018 r. studenci Uniwersytetu w Hong Kongu spotkali się z Dziekanem Wydziału Pedagogicznego dr. hab. Ireneuszem M. Świtałą, prof. UP. Wzięli również udział w warsztatach nt. Wykorzystanie dramy w edukacji, które przygotowała mgr Kinga Sobieszczańska z Instytutu Nauk o Wychowaniu oraz warsztatach budowania zespołów przeprowadzonych przez  dr Katarzynę Jagielską z Instytutu Pracy Socjalnej i dr Annę Mróz z Instytutu Nauk o Wychowaniu.

 

Spotkanie było interesujące zarówno dla studentów, jak i wykładowców. W czasie spotkania studenci zdobyli nową wiedzę i doświadczenie oraz nawiązali nowe znajomości. 

    

 

 


Ogólnopolskie seminarium naukowe„Komisja Edukacji Narodowej – model szkoły i obywatela. Krakowskie zasoby archiwalne. Stan badań i perspektywy badawcze”.

 

W dniach 17 i 18 maja 2017 odbyło się ogólnopolskie seminarium naukowe „Komisja Edukacji Narodowej – model szkoły i obywatela. Krakowskie zasoby archiwalne. Stan badań i perspektywy badawcze”.  Seminarium zostało zorganizowane przez Katedrę

Historii Oświaty i Wychowania Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie  oraz  Instytut Historii Nauki PAN im. L. i A. Birkenmajerów w Warszawie. Główne obrady odbywały się w budynku Wydziału Pedagogicznego. Ważnym elementem obrad było spotkanie w Czytelni Zbiorów Specjalnych Biblioteki PAU i PAN  w Krakowie, gdzie uczestnikom spotkania zostały zaprezentowane materiały zawarte w zbiorze Éducation Nationale.

 

 

W piątek 28 kwietnia 2017 r. gościem Dziekana Wydziału Pedagogicznego dr. hab. Ireneusza M. Świtały, prof. UP był Prorektor ds. Badań z Uniwersytetu Szawelskiego z Litwy Prof. dr Remigijus Bubnys. Podczas spotkania podjęto dyskusję dotyczącą współpracy międzynarodowej pomiędzy Uniwersytetem Szawelskim oraz Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Podpisano również umowę o współpracy pomiędzy Wydziałami Pedagogicznymi obydwu Uniwersytetów.

 

 

W dniu 26 kwietnia 2017 r. Instytut Pracy Socjalnej gościł
Panią dr hab. Adrienne Körmendy, Konsul Generalną Węgier w Krakowie.
Pani Konsul przeprowadziła wykłady o sytuacji społecznej na Węgrzech
dla studentów i pracowników Instytutu.

 

Doktorat honoris causa dla prof. Norberta Pikuły

 

Prof. Norbert G. Pikuła, Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej UP, otrzymał w dniu 28 marca 2017 r. tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Państwowego w Tyraspolu z siedzibą w Kiszyniowie (Mołdawia).

Nadanie tytułu miało miejsce podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu w Tyraspolu, który poprzez przyznanie tytułu doktora honoris causa wyraził uznanie dla osiągnięć naukowych oraz działalności społeczno-edukacyjnej Pana Prof. Norberta G. Pikuły. Podkreślił również jego zaangażowanie i wkład w rozwój współpracy obu uczelni, czego dowodem są konferencje, publikacje, a także wymiana pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów. W wydarzeniu uczestniczył Dziekan Wydziału Pedagogicznego UP prof. Ireneusz Świtała, Radca – minister Ambasady RP w Kiszyniowie Pan Jerzy Stankiewicz oraz pracownicy naukowi i studenci Uniwersytetu Państwowego w Kiszyniowie.

 

 

Studentki  Uniwersytetu Burgundzkiego z wizytą
w Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego

 

Sprawozdanie Komisji ds Współpracy Międzynarodowej Wydziału Pedagogicznego UP
za rok akademicki 2014/2015

 

Sprawozdanie z pobytu naukowo-studyjnego w Moskwie i w Jarosławlu
delegacji Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego
(6.10 - 11.10.2014 r.)

 

Sprawozdanie z trzeciej edycji polsko-izraelskiego seminarium „Bringing Together”
w dniach 6-12 marca 2014 r

 

Sprawozdanie z pobytu delegacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Kijowie
w dniach 14 – 18 X 2013 roku

 

 

Sprawozdanie z pobytu studyjno – naukowego w Kijowie,
delegacji Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

 

 

Informacja o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy
Wydziałem Pedagogicznym UP z Beit Berl College z Izraela

 

 

Informacja o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy
Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
a Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Wileńskiego
(Lithuanian University of Educational Sciences)

 

WEBINARIA POLSKO – LITEWSKIE
WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY UP W KRAKOWIE I WILEŃSKI UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
CYKL SPOTKAŃ ON-LINE 2012/2013

 

Sprawozdanie z wyjazdu Studentów
Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na Wydział Edukacji Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego


Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony