aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

Wydział Pedagogiczny posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych: doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki


STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU

HISTORIA WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO

 

Rada Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 15 marca 1991 r. podjęła uchwałę o przeniesieniu kierunku pedagogika do nowego wydziału.

Wydział Pedagogiczny powstał 12 lutego 1992 roku, kiedy to, na mocy Zarządzenia Rektora ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, został on wyodrębniony z Wydziału Humanistycznego.

Siedzibą Wydziału stał się gmach przy ul. Romana Ingardena 4.

Rada Wydziału Pedagogicznego, po uzyskaniu przez Wydział stosownych uprawnień, pierwszy stopień doktora w zakresie pedagogiki nadała 7 stycznia 1994 roku.

W roku 2008 z Wydziału Pedagogicznego wyodrębniono Wydział Sztuki.

Dziekani i prodziekani Wydziału Pedagogicznego (w porządku chronologicznym):


Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony