aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

Adres: ul. R. Ingardena 4,
30 - 060 Kraków
Tel. 0 12 662-6658
www.up.krakow.pl/wp/bwp/

ZBIORY BIBLIOTEKI
WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UP

W roku akademickim 1995/96 została utworzona Biblioteka Wydziału Pedagogicznego. Profil gromadzonych zbiorów jest zgodny z problematyką Wydziału: pedagogika, pedagogika specjalna, andragogika, historia wychowania, polityka oświatowa, organizacja i zarządzanie oświatą, psychologia i nauki pokrewne, itp.

W Czytelni dostępne są: encyklopedie polsko i obcojęzyczne, leksykony, słowniki dziedzinowe. Biblioteka posiada specjalistyczną kolekcją dr Irene Pyszkowski w języku angielskim.


KATALOGI

W Bibliotece Wydziału Pedagogicznego znajdują się następujące katalogi:

  • Katalog alfabetyczny druków zwartych (wg nazwisk autorów, a w przypadku więcej niż 3 autorów - wg tytułów)
  • Katalog rzeczowy druków zwartych (wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej)
  • Katalog alfabetyczny czasopism
  • Katalog wydawnictw seryjnych

UDOSTĘPNIANIE

Udostępnianie zbiorów zgromadzonych w Bibliotece Wydziału Pedagogicznego odbywa się na podstawie ważnej karty bibliotecznej. Biblioteka posiada dostęp do internetu co ułatwia korzystanie z zasobów informacyjnych w skali globalnej, a katalog elektroniczny umożliwia zamawianie książek znajdujących się w sieci bibliotek uczelnianych oraz innych bibliotek szkół wyższych Krakowa.

Więcej informacji na stronie biblioteki. Zapraszamy!

Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony