aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

Dziekanat Wydziału Pedagogicznego

Ul. Romana Ingardena 4
30-086 Kraków
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl

Środa, Czwartek - godz. 10-13

Poniedziałek, Piątek - godz. 12-15

wtorek, dzień bez przyjmowania stron 


KIEROWNIK

mgr Magdalena Frączek


tel. 12 662 61 06,

p. 7N

 

mgr Agnieszka Gawęda
studia niestacjonarne:
- Pedagogika I stopnia
- Pedagogika spec. społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną
  studia I stopnia
- Pedagogika specj. promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień
  studia I stopnia
- Pedagogika specjalna specj. wczesne wspomaganie
  rozwoju dziecka  studia II stopnia
- Psychologia   studia jednolite 5-letnie
studia stacjonarne:
- Pedagogika specj. promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień
  studia I stopnia
- Pedagogika specjalna specj. terapia pedagogiczna
  i rewalidacja indywidualna  studia II stopnia
- Praca socjalna   studia II stopnia
studia podyplomowe:
- Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna
- Organizacja i zarządzanie oświatą
- Socjoterapia


tel. 12 662 61 07

p. 4N

 

mgr inż. Barbara Stanisz-Guzik
 studia niestacjonarne :
-Praca socjalna studia  I i II stopnia
-Pedagogika specjalna  studia   II stopnia
spec:
- edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
- terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
- Pedagogika II stopnia
- Pedagogika spec. społeczno-opiekuńcza  studia  II  stopnia
- Pedagogika  spec. edukacja dla bezpieczeństwa
 studia stacjonarne :
- Pedagogika  spec. psychoprofilaktyka  zaburzeń
  i wspomaganie    rozwoju   studia  I  stopnia
- Pedagogika II stopnia
- Pedagogika spec. społeczno-opiekuńcza  studia  II  stopnia
- Pedagogika  spec. edukacja dla bezpieczeństwa
  i zarządzanie kryzysowe  studia  II  stopnia
 studia podyplomowe  :
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna


tel. 12 662 61 09

p. 3N

 

mgr Marzena Malinowska-Sułek
studia niestacjonarne I stopnia
- pedagogika specjalna,
specjalności:
Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja uczniów niesłyszących i słabosłyszących(surdopedagogika)
studia stacjonarne I stopnia
- pedagogika specjalna,
specjalności:
edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
edukacja i rehabilitacja uczniów niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika)
terapia zajęciowa osób głębiej i głęboko niepełnosprawnych intelektualnie
studia stacjonarne II stopnia
- pedagogika specjalna,
specjalności :
edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
studia stacjonarne I stopnia
- pedagogika,
specjalność: społeczno-opiekuńcza  z pedagogiką szkolną
- pedagogika: II stopnia
specjalność: poradnictwo zawodowe i edukacyjne
studia stacjonarne I stopnia
- praca socjalna

tel. 12 662 61 10

p. 2N

 

Karolina Dzidowska

studia stacjonarne I i II stopnia:
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
studia stacjonarne jednolite mgr:
- Psychologia
studia podyplomowe:
- Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela


tel. 12 662 61 10 

p. 2N

 

mgr  Ewa Pacholczak
studia niestacjonarne :
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna   studia I i II stopnia
studia podyplomowe :
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
- Pedagogika specjalna
- Pedagogika społeczno opiekuńcza z diagnozą i terapią pedagogiczną
- Zaburzenia ze spektrum  autyzmu ( ASD)_ diagnoza terapia edukacja i wsparcie


tel. 12 662 61 09

p. 3N

   

fax. 12 636 09 96

 

Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony