aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

Dziekanat Wydziału Pedagogicznego

Ul. Romana Ingardena 4
30-086 Kraków
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl

Środa, Czwartek - godz. 10-13

Poniedziałek, Piątek - godz. 12-15

wtorek, dzień bez przyjmowania stron 


KIEROWNIK

mgr Magdalena Frączek


tel. 12 662 61 06,

p. 7N

 

mgr Agnieszka Gawęda
studia niestacjonarne:
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  
  studia I stopnia  (Myślenice)
- Pedagogika specjalna specj. wczesne wspomaganie
  rozwoju dziecka  studia II stopnia
- Psychologia   studia jednolite 5-letnie
studia stacjonarne:
- Bezpieczeństwo narodowe   studia I i II stopnia
- Praca socjalna   studia II stopnia
studia podyplomowe:
- Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe
- Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna
- Organizacja i zarządzanie oświatą
- Socjoterapia

tel. 12 662 61 07

p. 4N

 

mgr inż. Barbara Stanisz-Guzik
 studia niestacjonarne :
-Praca socjalna studia  I i II stopnia
-Pedagogika specjalna  studia   II stopnia
 studia stacjonarne : 
- Pedagogika  spec. psychoprofilaktyka  zaburzeń 
  i wspomaganie    rozwoju   studia  I  stopnia

- Pedagogika spec. społeczno-opiekuńcza  studia  II  stopnia
- Pedagogika  spec. edukacja dla bezpieczeństwa
  i zarzadzanie kryzysowe  studia  II  stopnia

 studia podyplomowe  :
- Biegły sądowy w zakresie diagnozy rodziny i dziecka krzywdzonego
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna

tel. 12 662 61 09

p. 3N

 

mgr Marzena Malinowska-Sułek
studia niestacjonarne I stopnia
- pedagogika specjalna
 studia stacjonarne I stopnia
- pedagogika specjalna
 studia stacjonarne II stopnia
- pedagogika specjalna, spec. :
  edukacja i rehabilitacja uczniów
 z niepełnosprawnościa intelektualną
- pedagogika specjalna, spec.:
  wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 studia stacjonarne I stopnia
- pedagogika, specjalność: społeczno-opiekuńcza
  z pedagogiką szkolną
 studia stacjonarne I stopnia
- praca socjalna

tel. 12 662 61 10

p. 2N

 

Karolina Dzidowska
studia stacjonarne I i II stopnia
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
studia stacjonarne jednolite mgr

- Psychologia 
studia stacjonarne I stopnia
- Pedagogika, specjalność: wychowanie małego dziecka 

tel. 12 662 61 10 

p. 2N

 

mgr  Ewa Pacholczak
studia niestacjonarne :
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna   studia I i II stopnia
studia podyplomowe :
 - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
-  Pedagogika specjalna

tel. 12 662 61 09

p. 3N

 

mgr Marta Kucharczyk
studia niestacjonarne:
- Pedagogika spec. społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną
  studia I stopnia
- Pedagogika spec. edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe
  studia II stopnia
- Bezpieczeństwo narodowe studia I i II stopnia
studia stacjonarne:
- Pedagogika specj. promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień
  studia I stopnia
- Pedagogika specjalna specj. terapia pedagogiczna
  i rewalidacja indywidualna  studia II stopnia
studia podyplomowe:
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, diagnoza i terapia pedagogiczna
- Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela

tel. 12 662 61 07 

p. 4N

   

fax. 12 636 09 96

 

Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony