aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

Studia podyplomowe


  1. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  2. Pedagogika specjalna (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

  3. Pedagogika społeczno-opiekuńcza z diagnoza i terapią pedagogiczną

  4. Zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD)- diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie

  5. Socjoterapia

  6. Organizacja i zarządzaniu oświatą

  7. Diagnoza i terapia psychologiczna pedagogiczna

  8. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  9. Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna

Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony