aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

STUDIA PODYPLOMOWE


  • Pedagogika specjalna (oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika)
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
  • Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna
  • Socjoterapia
  • Organizacja i zarządzanie oświatą
  • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
  • Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, diagnoza i terapia pedagogiczna
  • Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela

 

Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony