aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

 

Programy studiów oparte są na Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), opracowanym przez Komisję Europejską. System ECTS ułatwia studentom odbywanie części studiów za granicą oraz mobilność pomiędzy uczelniami.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, Wydział Pedagogiczny stwarza możliwość realizacji studiów według indywidualnych programów nauczania.

Kadrę naukową Wydziału stanowią wybitni pedagodzy i specjaliści, których umiejętności i kwalifikacje gwarantują wysoki poziom kształcenia.

Polska Komisja Akredytacyjna, po dokonaniu oceny programowej na kierunku pedagogika prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym uznała, iż jakość kształcenia prowadzonego na tym kierunku zasługuje na ocenę wyróżniającą.

W rankingu miesięcznika edukacyjnego "Perspektywy" i dziennika "Rzeczpospolita" Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie po raz kolejny zajął I miejsce, jako najlepsza uczelnia pedagogiczna w Polsce! [2012].

 

Zasady przyjęć na studia.

Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony